Pöytäkirja
PmNP
58
2020 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 20.5.2020 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Johanna
Ojala-Niemelä
sd (etäyhteys)
Mika
Niikko
ps (etäyhteys)
Johannes
Koskinen
sd
Riikka
Purra
ps (etäyhteys)
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd (etäyhteys)
Ilkka
Kanerva
kok
Paula
Risikko
kok
Anna
Kontula
vas (etäyhteys)
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Petteri
Nyman
Johanna
Sarhimaa
1
Eduskunnassa koronavirustartunta
Vastaava työterveyslääkäri Anita Pienimäki kertoi puhemiesneuvostolle, että eduskunnassa työskentelevällä henkilöllä on havaittu koronavirustartunta. Kyseisen henkilön kanssa työtä tehneet ovat poistuneet eduskunnan kiinteistöistä, kunnes varmistutaan siitä, ettei heillä ole tartuntaa. Tartuntaketjun jäljittäminen on aloitettu. Altistuneiden joukossa ei ole edustajia. 
Eduskunnan työterveyshuolto ja julkinen terveyshuolto seuraavat tartunnan saaneen vointia. 
2
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 75/2020 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat. Lisälistalta pannaan pöydälle tänään pidettävään 2. istuntoon talousvaliokunnan mietintö (TaVM 11/2020 vp, HE 67/2020 vp). Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. 
3
Viikon 22 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-303239
Viikkosuunnitelma viikolle 22_2020a.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 22 istuntosuunnitelman. 
4
Valtion vuoden 2020 kolmatta lisätalousarviota koskeva menettelytapa
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että kolmannen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 
Asian käsittely alkaa maanantaina 25.5.2020 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Muiden puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja.  
Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 25.5.2020 kello 14.30. Asiaan liittyvät äänestykset ovat maanantaina 25.5.2020. Siltä osin kuin kolmanteen lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 
5
Valtioneuvoston selonteko: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020 - palautekeskustelussa noudatettava menettelytapa
Keskiviikkona 27.5.2020 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa on ainoassa käsittelyssä valtioneuvoston selonteko sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020 (UaVM 2/2020 vp, VNS 2/2020 vp). 
Keskustelu alkaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Mika Niikon esittelypuheenvuorolla (10 min). Ryhmäpuheenvuorokierrosta ei ole. Etukäteen tai täysistuntokäsittelyn kuluessa varatut puheenvuorot ovat normaalin eli enintään 3 minuutin mittaisia. 
Puheenvuorot voi varata normaaliin tapaan keskuskansliasta aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua. 
6
Valiokuntatyö ja koronavirukseen liittyvien riskien minimointi
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-303244
Valiokuntatyö ja koronantorjunta.pdf
Pääsihteeri esitteli puhemiesneuvoston jäsenille tiedoksi ja toimenpiteitä varten koronajohtoryhmässä esillä olleen muistion Valiokuntatyö ja koronavirukseen liittyvien riskien minimointi. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 20.5.2020 16.39