Pöytäkirja
PmNP
60
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 20.11.2019 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Johannes
Koskinen
sd
Riikka
Purra
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Mika
Kari
sd
Anna
Kontula
vas
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Aki
Asola
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 67/2019 vp, josta ilmenivät sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 68/2019 vp. 
2
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020 - 2023 - ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa
Tiistaina 26.11.2019 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään palautekeskustelu valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020 – 2023. 
 
Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia. 
Puheenvuorot varataan ryhmäkanslioista.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 21.11.2019 11.00