Pöytäkirja
PmNP
61
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 21.11.2019 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johannes
Koskinen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Paula
Risikko
kok
Juhana
Vartiainen
kok
Mika
Kari
sd
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Aki
Asola
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 68/2019 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 69/2019 vp. 
2
Toimenpidealoite asumistuen uudistamisesta
Toimenpidealoite
Sari
Essayah
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
3
Toimenpidealoite Sitran pääoman osittaisesta tulouttamisesta valtiolle
Toimenpidealoite
Peter
Östman
kd
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
4
Toimenpidealoite velkaongelmia aiheuttavien kulutusluottojen markkinoinnin kieltämisestä Postin verkkosivuilla
Toimenpidealoite
Sebastian
Tynkkynen
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
5
Toimenpidealoite puolueettoman selvitystyöryhmän perustamisesta pohtimaan Suomen puolustusratkaisuja
Toimenpidealoite
Jukka
Mäkynen
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan. 
6
Toimenpidealoite saattohoitolainsäädännön valmistelemisesta ja aikaansaamisesta
Toimenpidealoite
Arja
Juvonen
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
7
Toimenpidealoite saattohoidon kokonaisvaltaisen kehittämistyöhankkeen aloittamisesta ja työryhmän asettamisesta sosiaali- ja terveysministeriössä
Toimenpidealoite
Arja
Juvonen
ps
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
8
Ed. Harkimon puoluelain mukainen ilmoitus
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-275750
PuolueL_Harkimo_DOC211119.pdf
Puhemiehelle on toimitettu ed. Harry Harkimon (Liike Nyt) puoluelain 9 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus poliittisen toiminnan jatkamisesta Liike Nyt rp:n kansanedustajana. Asia merkittiin tiedoksi.  
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 21.11.2019 20.54