Pöytäkirja
PmNP
62
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 22.11.2019 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 69/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 70/2019 vp. 
2
Viikon 48 istuntosuunnittelma ja yksittäisten asiakohtien aikataulutus
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-276153
Viikkosuunnitelma viikoille 48.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-276154
Aikataulutus viikolle 48.pdf
Pääsihteeri esitteli istuntosuunnitelman viikolle 48. Puhemiesneuvosto hyväksyi liitteen mukaiset yksittäisten asiakohtien aikataulutukset tiistain 26.11.2019 ja keskiviikon 27.11.2019 täysistuntoihin. 
3
Jäsenten nimeäminen sisäisen turvallisuuden selonteon laadintaprosessin seurantaan
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-276119
Parlamentaarinen seurantaryhmä_ sisäisen turvallisuuden selonteko_22.11.2019.pdf
Sisäministeri Ohisalo on kirjeessään pyytänyt eduskuntaa järjestämään sisäisent urvallisuuden selonteon valmisteluun liittyvän parlamentaarisen seurantaryhmän. 
Valtioneuvoston tavoitteena on antaa selonteko eduskunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä. 
Puhemiesneuvosto päätti 25.10.2019 asettaa parlamentaarisen seurantaryhmän, jonkatehtävänä on: 
1) arvioida turvallisuusympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden merkitystä sisäiselleturvallisuudelle; 
2) seurata ja tukea kokonaisvaltaisen ja hallintorajat ylittävän sisäisen turvallisuudenselonteon valmistelua; 
3) käydä vuoropuhelua valtioneuvoston kanssa; sekä 
4) tarvittaessa ottaa kantaa valmistelussa oleviin esityksiin. 
Puhemiesneuvosto edellyttää, että valtioneuvosto antaa seurantaryhmälle ajantasaistatietoa selonteon valmistelusta. 
Seurantaryhmän asiantuntijasihteeristö muodostuu sisäministeriön edustajista. 
Seurantaryhmän työ päättyy valtioneuvoston päättäessä selonteosta. 
Puhemiesneuvosto päätti nimetä eduskuntaryhmien ehdotusten mukaisestiparlamentaariseen seurantaryhmään seuraavat edustajat: 
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Mika Kari (pj), varajäsen Riitta Mäkinen; Eveliina Heinäluoma, varajäsen Aki Linden 
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä: Mari Rantanen (1.vpj), varajäsen Riikka Slunga-Poutsalo; Mauri Peltokangas, varajäsen Petri Huru 
Kokoomuksen eduskuntaryhmä 
Mari-Leena Talvitie (2. vpj), varajäsen Kari Tolvanen 
Jukka Kopra, varajäsen Mia Laiho 
Keskustan eduskuntaryhmä 
Mikko Kärnä (3.vpj), varajäsen Markus Lohi 
Eeva Kalli, varajäsen Joonas Könttä 
Vihreä eduskuntaryhmä 
Hanna Holopainen, varajäsen Sofia Virta 
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä 
Matti Semi, varajäsen Markus Mustajärvi 
Ruotsalainen eduskuntaryhmä 
Mats Löfström, varajäsen Veronica Rehn-Kivi 
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 
Päivi Räsänen, varajäsen Peter Östman 
Liike Nyt –eduskuntaryhmä 
Hjallis Harkimo 
Varajäsenellä on oikeus osallistua seurantaryhmän työhön varsinaisen jäsenen estyneenä 
ollessa. 
4
Keskustelualoitteet
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-276125
KA 2 2019 vp.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-276126
KA 7 2019 vp.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-276127
KA 8 2019 vp.pdf
Puhemiesneuvostolle jaettiin tiedoksi keskustelualoite velkaantumiseen liittyvistä ongelmista (KA 2/2019 vp, ed. Ritva Elomaa /ps), keskustelualoite lasten ja nuorten mielenterveysongelmista (KA 7/2019 vp, ed. Mari Rantanen /ps) ja keskustelualoite koulujen turvallisuudesta ja eriarvoisuuden torjumisesta (KA 8/2019 vp, ed. Niina Malm sd). 
​​ 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 22.11.2019 15.21