Pöytäkirja
PmNP
64
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 27.11.2019 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Mika
Niikko
ps
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Ilkka
Kanerva
kok
Paula
Risikko
kok
Juhana
Vartiainen
kok
Mika
Kari
sd
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 71/2019 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 72/2019 vp. 
2
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta - lähetekeskustelussa noudatettava menettelytapa
Tiistaina 3.12.2019 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään lähetekeskustelu 
lakialoitteesta laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (LA 36/2019 vp). 
Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). 
Puheenvuorot voi varata normaaliin tapaan keskuskansliasta aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua. 
___________ 
Yksittäisen asiakohdan aikataulutus tiistaina 3.12.2019 
LA 36/2019 vp 
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta  
- lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia 
Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. 
3
Ajankohtaiskeskustelu
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-277631
KA 2 2019 vp.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-277632
KA 7 2019 vp.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-277633
KA 8 2019 vp.pdf
Käytiin keskustelua ajankohtaiskeskustelun järjestämisestä. Pääsihteeri totesi, että avoimia keskustelualoitteita on kolme (Keskustelualoite velkaantumiseen liittyvistä ongelmista, KA 2/2019 vp, ed. Ritva Elomaa /ps; Keskustelualoite lasten ja nuorten mielenterveysongelmista, KA 7/2019 vp, ed. Mari Rantanen /ps; Keskustelualoite koulujen turvallisuudesta ja eriarvoisuuden torjumisesta, KA 8/2019 vp, ed. Niina Malm /as). Asiaan päätettiin palata myöhemmin. 
4
Täysistunnon verkkolähetyksen videotallenteen sisällön manipulointi
Keskusteltiin viikonloppuna esille tulleesta videotallenteen sisällön manipuloinnista ja varautumisesta mahdollisiin vastaaviin tilanteisiin. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 29.11.2019 14.30