Pöytäkirja
PmNP
65
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 28.11.2019 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Riikka
Purra
ps
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Mika
Kari
sd
Anna
Kontula
vas
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 72/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 73/2019 vp. 
2
Jutta Urpilaisen vapautuspyyntö edustajantoimesta
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-277397
ed Jutta Urpilaisen vap_pyyntö_2019.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-277399
Edustajan vapauttaminen toimestaan_26_11_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli edustaja Jutta Urpilaisen eduskunnalle 27.11.2019 osoittaman kirjeen,  
jossa hän pyytää vapautusta edustajantoimesta 1.12.2019 alkaen tultuaan nimitetyksi Euroopan unionin komission jäseneksi. 
Puhemiesneuvosto puolsi pyyntöä. 
3
Viikon 49 istuntoasioita
Puhemiesneuvosto päätti, että tänään 28.11. jätetty välikysymys luetaan perjantain 29.11. istunnossa ja siihen vastataan tiistaina 3.12. Tiistaille suunnitellut asiat (ml. LA 36/2019 vp lähetekeskustelu) siirtyvät keskiviikolle 4.12. 
Puhemiesneuvosto päätti, että tiistain 3.12. ja keskiviikon 4.12. istunnoista poistetaan klo 22.00 raja.  
Viikon 49 torstaina on äänestyksiä kyselytunnin jälkeen. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 28.11.2019 16.33