Pöytäkirja
PmNP
66
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 29.11.2019 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Mika
Niikko
ps
Johannes
Koskinen
sd
Juhana
Vartiainen
kok
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 73/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöjä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 74/2019 vp. 
2
Viikon 49 istuntosuunnittelma ja yksittäisten asiakohtien aikataulutus
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-278142
Viikkosuunnitelma viikoille 49b.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-278143
Aikataulutus viikolle 49.pdf
Pääsihteeri esitteli istuntosuunnitelman viikolle 49. Puhemiesneuvosto hyväksyi liitteen mukaiset yksittäisten asiakohtien aikataulutukset keskiviikon 4.12.2019 täysistunnossa. 
3
Ed. Kai Mykkäsen ym. välikysymys omistajaohjauksesta, työmarkkinatilanteesta ja eduskunnalle annetusta informaatiosta
Tiistaina 3.12.2019 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa hallitus vastaa ed. Kai Mykkäsen /kok ym. välikysymykseen omistajaohjauksesta, työmarkkinatilanteesta ja eduskunnalle annetusta informaatiosta 
Pääministeri Antti Rinteen vastauksen (10 min) ja ed. Kai Mykkäsen puheenvuoron (10 min) jälkeen välikysymyskeskustelu käydään nopeatahtisena siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia.  
Puheenvuorot varataan ryhmäkanslioista.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). 
Välikysymysäänestykset toimitetaan keskiviikkona 4.12.2019 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 4.12.2019 10.12