Pöytäkirja
PmNP
67
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 3.12.2019 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Matti
Vanhanen
kesk
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Johannes
Koskinen
sd
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Riikka
Purra
ps
Leena
Meri
ps
Suna
Kymäläinen
sd
Anne
Kalmari
kesk
Paula
Risikko
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Juhana
Vartiainen
kok
Mika
Kari
sd
Joakim
Strand
r
Anna
Kontula
vas
Hannu
Hoskonen
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 74/2019 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasia sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin tasavallan presidentin kirjelmä valtioneuvoston eronpyynnön johdosta. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 175/2018 vp. Puhemies totesi, että valtioneuvoston eronpyynnön johdosta tänään ei käydä täysistunnossa keskustelua välikysymyksestä.  
2
Viikon 49 muut istunnot
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-278173
Viikkosuunnitelma viikoille 49_.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 49 istuntosuunnitelman. Valtioneuvoston eronpyynnön johdosta torstaina 5.12.2019 ei ole suullista kyselytuntia. 
3
Eduskuntatyön uudistaminen; nimeämispyyntö eduskuntatyön uudistamistyöryhmän alatyöryhmään
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-278175
Eduskuntatyön uudistamisTRn alatyöryhmät 29_11_2019.pdf
Pääsihteeri esitteli muistion eduskuntatyön uudistamistyöryhmän alatyöryhmistä ja niiden toimeksiannoista. Puhemiesneuvosto päätti pyytää eduskuntaryhmiä nimeämään edustajansa alatyöryhmiin. 
4
Valiokuntaopas 2019
Jatkettiin puhemiesneuvoston aamukoulussa aloitettua keskustelua Valiokuntaoppaasta 2019. 
5
Muistosanat ja hiljainen hetki täysistunnossa
Puhemiesneuvosto päätti, että kun täysistunnossa lausutaan muistosanat ja vietetään hiljainen hetki, niin tämän jälkeen pidetään 15 minuutin tauko ennen kuin istunnossa jatketaan päiväjärjestyksen asioiden käsittelyä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 4.12.2019 13.42