Pöytäkirja
PmNP
69
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 5.12.2019 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Juho
Eerola
ps
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Satu
Hassi
vihr
Ilkka
Kanerva
kok
Anu
Vehviläinen
kesk
Anna
Kontula
vas
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Tuula
Kulovesi
Tiina
Virtanen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 76/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 77/2019 vp. 
2
Viikon 50 istuntosuunnittelma ja yksittäisten asiakohtien aikataulutus
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-278885
Viikkosuunnitelma viikoille 50.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-278886
Aikataulutus viikolla 50.pdf
Pääsihteeri esitteli istuntosuunnitelman viikolle 50. Puhemiesneuvosto hyväksyi liitteen mukaiset yksittäisten asiakohtien aikataulutukset keskiviikon 11.12.2019 täysistunnossa. Lisäksi puhemiesneuvosto päätti, että syysistuntokauden lopun täysistunnoissa ei ole klo 22 aikarajaa. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 5.12.2019 17.51