Pöytäkirja
PmNP
76
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Maanantai 26.6.2017 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Timo
Kalli
kesk
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
uv
Tuula
Haatainen
sd
Kaj
Turunen
uv
Thomas
Blomqvist
r
Tarja
Filatov
sd
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 76/2017 vp, johon on yksilöity ilmoitusasiat sekä pöydällepanooehdotukset. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 28.6.2017 pidettävään täysistuntoon.  
Lisäksi puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 27.6.2017 kello 11. Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.  
Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 77/2017 vp. 
2
Viikon 26/2017 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-134861
Viikkosuunnitelma viikolle 26_2017.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 26 istuntosuunnitelman. 
3
Ed. Ritva Elomaan kirje puhemiesneuvostolle
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-134860
Elomaan kirje.pdf
Pääsihteeri esitteli tiedoksi ed. Riva Elomaan 26.6.2017 päivätyn kirjeen, jossa hän ilmoittaa eronneensa 22.6.2017 Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmästä ja liittyneensä 23.6.2017 Perussuomalaisten eduskuntaryhmään.  
Lisäksi pääsihteeri totesi, että ryhmäpuheenvuorojen pitojärjestys vaihtuu Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ja Vihreän eduskuntaryhmän osalta, koska Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä on nyt 16 edustajaa ja Vihreässä eduskuntaryhmässä 15 edustajaa. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 30.6.2017 9:32