Pöytäkirja
PmNP
77
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 27.6.2017 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
uv
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 77, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 78. 
2
Istuntosuunnitelma viikoille 36-52/2017
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-134722
Istuntosuunnitelma viikoille 36_52_2017.pdf
Pääsihteeri esitteli luonnoksen istuntosuunnitelmaksi viikoille 36-52/2017. Puhemiesneuvosto hyväksyi suunnitelman. 
3
Sivistysakatemia
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-134723
Sivistysakatemia_puhemiehistö_taustamuistio 7.6.17.pdf
Puhemiesneuvosto jatkoi aiemmin (20.6.2017) esillä ollutta Sivistysakatemiaan liittyvän asian käsittelyä. Keskusteltiin siitä, voidaanko Sivistysakatemiaan osallistuminen katsoa eduskuntatyöhön liittyväksi poissaoloperusteeksi. Käydyn keskustelun pohjalta puhemiesneuvosto päätti, että Sivistysakatemia hyväksytään eduskuntatyöhön rinnastettavaksi poissaoloksi, mikäli marras-joulukuulle sijoittuva jakso järjestetään eduskunnan istuntovapaalla viikolla.  
4
Ed. Mäntylän vapautuspyyntö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-134724
Ed Mäntylä_vapautuspyynto_2017.pdf
Puhemiesneuvosto jatkoi ed. Hanna Mäntylän vapautuspyynnön käsittelyä. Ed. Mäntylä on kirjeellään (21.6.2017) pyytänyt vapautusta kanssanedustajan tehtävästä 1.7.2017 lukien siirtyäkseen erityisneuvonantajan (Special Advisor) tehtävään Euroopaan neuvoston sihteeristössä. 
Puhemiesneuvosto päätti käydyn keskustelun pohjalta puoltaa ed. Mäntylän vapautuspyyntöä kansanedustajan tehtävästä. Todettiin, että perusteet vapautuspyynnöille ovat olleet varsin vaihtelelevia. Puhemiesneuvosto päätti, että seuraavassa puhemiesneuvoston aamukoulussa käydään yleisempi periaatekeskustelu vapautuksen myöntämisperiaatteista. 
5
PN:n muistio rajaesteistä
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-134729
PN Rajaesteet_PuNe270617.pdf
Pääsihteeri esitteli tiedoksi puhemiesneuvostolle jaetun Pohjoismaiden neuvoston muistion (16.6.2017). Muistiossa ehdotetaan pohjoismaisille puhemiehille, että asetetaan pohjoismainen työryhmä (kansanedustajia tai virkamiehiä), jonka tehtävänä olisi pohtia miten kansalliset parlamentit voisivat omassa työssään estää pohjoismaisten rajaesteiden syntymistä. Asiaan palataan jossain myöhemmässä kokouksessa. 
6
Kirjallisten kysymysten vastausten määräaikojen noudattaminen
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-134731
KK vast_Oikeuskanslerin päätös 29_3_2017.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-134733
Kirjallisiin kysymyksiin vastaaminen_2017.pdf
Puhemiesneuvostolle jaettiin tiedoksi valtioneuvoston oikeuskanslerin päätös (29.3.2017 Dnro OKV/7/50/206) kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin vastaamisesta. Lisäksi jaettiin valtioneuvoston kanslian kansliapäälliköille toimittama kirjelmä (21.6.2017 VNK/844/09/2017), jonka mukaan valtioneuvoston kanslia on päättänyt ryhtyä seuraamaan kirjallisiin kysymyksiin vastaamisen määräaikojen noudattamista tehostetusti ja ministeriökohtaisesti. 
7
Katsaus kevätistuntokauteen - luonnos
Puhemiesneuvostolle jaettiin tiedoksi eduskuntatiedotuksen laatima luonnos katsaukseksi kevätistuntokauteen. Puhemiesneuvoston perjantaina pidettävään kokoukseen toimitetaan viimeistelty ja täydennetty katsaus. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 30.6.2017 9:24