Pöytäkirja
PmNP
78
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 28.6.2017 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
uv
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Kaj
Turunen
uv
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 78, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 79. 
2
Valiokuntien lausunnot Sote- ja maakunta-asioissa
Keskusteltiin sote- ja maakuntaesityksistä annettavien lausuntojen antoaikataulusta. Todettiin, että erikoisvaliokunnat harkitsevat toimialansa mukaisesti, vaikuttaako perustuslakivaliokunnan tulossa oleva lausunto antoaikatauluun.  
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 29.6.2017 9:44