Pöytäkirja
PmNP
79
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 29.6.2017 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Ari
Jalonen
uv
Tuomo
Puumala
kesk
Thomas
Blomqvist
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 79, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Puhemiesneuvostolle on jaettu luettelo annetuista hallituksen esityksistä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 80. 
2
E-talon istumajärjestys
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-135321
Istumajärjestyspohjaehdotus E-taloon 27.6 2017.pdf
Pääsihteeri esitteli luonnoksen päärakennuksen istumajärjestykseksi. PS ja UV eduskuntaryhmät ovat hyväksyneet istumajärjestyksen osaltaan ja se on toimitettu eduskuntaryhmille.  
Puhemiesneuvosto puolsi istumajärjestyksen hyväksymistä täysistunnossa ehdotetussa muodossa. 
3
Toimenpidealoite hiilitullien asettamisesta Pariisin ilmastosopimuksen ulkopuolisille maille
Toimenpidealoite
TPA 17/2017 vp
Silvia
Modig
vas
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
4
Toimenpidealoite oppimateriaalien maksuttomuuteen siirtymiseksi ammatillista koulutusta koskevassa laissa
Toimenpidealoite
TPA 18/2017 vp
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
5
Toimenpidealoite oman sähköauton lataamisesta työpaikalla syntyvän edun verottamisesta luopumisesta
Toimenpidealoite
TPA 19/2017 vp
Mats
Löfström
r
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
6
Keskustelualoite eläkeläisten köyhyydestä
Keskustelualoite
KA 2/2017 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Puhemiesneuvosto päätti, että aloitteen pohjalta ei järjestetä ajankohtaiskeskustelua. 
7
Sote- ja maakuntaesitysten aikataulu
Keskusteltiin perustuslakivaliokunnan lausunnon vaikutuksista sote- ja maakuntaesitysten käsittelyaikatauluun. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 30.6.2017 14:44