Pöytäkirja
PmNP
8
2019 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 4.6.2019 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Juho
Eerola
ps
Paula
Risikko
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Maria
Guzenina
sd
Maria
Ohisalo
vihr
Lulu
Ranne
ps
Ville
Tavio
ps
Katja
Taimela
sd
Anne
Kalmari
kesk
Kalle
Jokinen
kok
Mia
Laiho
kok
Hanna
Kosonen
kesk
Jukka
Kopra
kok
Anna-Maja
Henriksson
r
Paavo
Arhinmäki
vas
Arto
Pirttilahti
kesk
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Rainer
Hindsberg
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 10/2019 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotus. 
2
Täysistuntosuunnitelma viikoille 23 - 26/2019 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-254613
Istuntosuunnitelma 23_26_2019 vp.pdf
Puhemiesneuvosto hyväksyi pääsihteerin esityksen mukaisesti täysistuntosuunnitelman viikoille 23 - 26/2019. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 7.6.2019 12.24