Pöytäkirja
PmNP
80
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 30.6.2017 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Anne-Mari
Virolainen
kok
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
uv
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Kaj
Turunen
uv
Tarja
Filatov
sd
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 80, josta ilmenivät ilmoitusasiat. Puhemiesneuvostolle on jaettu luettelo vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. 
2
E-talon istumajärjestys
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-135341
Istumajärjestyspohjaehdotus E-taloon 30.6 2017.pdf
Puhemiesneuvosto puolsi tarkistetun istumajärjestyksen (vihreän ja sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän välilllä tehty muutos) hyväksymistä täysistunnossa. 
Puhemiesneuvosto, jonka tehtävänä on eduskunnan työjärjestyksen mukaan tehdä ehdotuksia eduskuntaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä täysistuntosalissa, ehdottaa eduskunnan päätettäväksi, että edustajat istuvat syysistuntokauden 2017 alusta lukien Eduskuntatalon täysistuntosalissa eduskuntaryhmittäin siten, että puhemiehen paikalta katsottuna äärimmäisenä oikealla on ruotsalainen eduskuntaryhmä ja siitä lähtien muut eduskuntaryhmät seuraavassa järjestyksessä: kokoomuksen eduskuntaryhmä, kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, keskustan eduskuntaryhmä, perussuomalaisten eduskuntaryhmä, edustaja Veera Ruoho, uusi vaihtoehto –eduskuntaryhmä, vihreä eduskuntaryhmä, sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ja äärimmäisenä vasemmalla vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, kukin ryhmä puhemiesneuvoston määräämien rajojen puitteissa. 
3
Valtiopäivien keskeyttäminen
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän päivän istunnon päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään tiistaina 5.9.2017 kello 14. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 30.6.2017 14:44