Pöytäkirja
PmNP
81
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 5.9.2017 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Maria
Lohela
si
Mauri
Pekkarinen
kesk
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Ari
Jalonen
si
Anne
Kalmari
kesk
Tuomo
Puumala
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Kaj
Turunen
si
Thomas
Blomqvist
r
Tarja
Filatov
sd
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 81/2017 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo kesän aikana annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöjä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 82/2017 vp. 
2
E-talon istumajärjestys
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-136932
Istumajärjestys 6.9.2017.pdf
Puhemiesneuvosto puolsi tarkistetun istumäjärjestyksen (edustaja Veera Ruohon siirtyminen kokoomuksen eduskuntaryhmään) hyväksymistä täysistunnossa. 
Puhemiesneuvosto, jonka tehtävänä on eduskunnan työjärjestyksen mukaan tehdä ehdotuksia eduskuntaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä täysistuntosalissa, ehdottaa eduskunnan päätettäväksi, että edustaja Ruohon siirryttyä kokoomuksen eduskuntaryhmään istumajärjestystä muutetaan vastaavasti. Eduskuntaryhmien järjestys pysyy aiemmin päätettynä, mutta kokoomuksen, keskustan, perussuomalaisten ja sinisen eduskuntaryhmän rajat muuttuvat puhemiesneuvoston esittämällä tavalla. 
3
Täysistuntosuunnitelma viikoille 36 - 51/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-136882
Istuntosuunnitelma viikoille 36_51_2017_a.pdf
Pääsihteeri esitteli täysistuntosuunnitelman viikoille 31 - 51/2017 vp. Istuntosuunnitelmaan ei ole tullut muutoksia kesän aikana. 
4
Edustajan paneelin käyttöohjeet
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-136886
Edustajan paneelin käyttöohjeet.pdf
Eduskuntatalon peruskorjauksen yhteydessä on uudistettu myös täysistuntosalin salijärjestelmän laitteet. Pääsihteeri esitteli edustajan paneelin käyttöohjeet. Käytiin keskustelu paneeleissa näkyvien edustajatietojen sisällöstä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 8.9.2017 10:16