Pöytäkirja
PmNP
84
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 8.9.2017 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Maria
Lohela
si
Mauri
Pekkarinen
kesk
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Anne-Mari
Virolainen
kok
Annika
Lapintie
vas
Eero
Heinäluoma
sd
Ari
Jalonen
si
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen pj 84/2017 VP , josta ilmeni valiokuntaan lähettämisehdotus. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 85/2017 vp. 
2
Viikon 37 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-137870
Viikkosuunnitelma viikolle 37_2017.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 37 istuntosuunnitelman. 
3
Syysistuntokaudella 2017 eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-137872
Liite_2_PMI_n_saatekirje_-_eduskunnalle_syysistuntokaudella_2017_ann.PDF
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-137873
Liite_1_Eduskunnalle_syysistuntokaudella_2017_annettavat_hallituksen.PDF
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-137874
Liite_1_Eduskunnalle_syysistuntokaudella_2017_annettavat_valtioneuvoston seloteot.pdf
Tiedoksi jaettiin pääministeri Sipilän saatekirje ja luettelot syysistuntokaudella 2017 eduskunnalle annettavista hallituksen esityksistä ja selonteoista. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 12.9.2017 9:36