Pöytäkirja
PmNP
85
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 12.9.2017 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Virkamiehet
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Apulaispääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 85/2017 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöjä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 8/2017 vp. 
2
Viikon 37 muut täysistunnot
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-137952
Viikkosuunnitelma viikolle 37_2017_a.pdf
Apulaispääsihteeri esitteli viikon 37 istuntosuunnitelman. 
3
Vuoden 2018 TAE:n lähetekeskustelun menettelytapa ja ministeripuheenvuorojen aikataulu
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-137950
Menettelytapa_vuoden 2018 talousarvio_LK.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-137951
Budjetti 2018 lähetekeskustelu ministeripuheenvuorojen aikataulu.pdf
Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen lähetekeskustelun menettelytapa ja ministeripuheenvuorojen aikataulu hyväksyttiin apulaispääsihteerin esityksen mukaisina. 
4
Keskusteluaaloite sisäisestä turvallisuudesta
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-137949
KA_3_2017.pdf
Jaettiin tiedoksi ed. Leena Meren /ps keskustelualoite sisäisestä turvallisuudesta (KA 3/2017 vp). 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 18.9.2017 16:00