Pöytäkirja
PmNP
85
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 14.9.2018 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Eero
Heinäluoma
sd
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 84/2018 vp, johon oli yksilöity ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotus. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 85/2018 vp. 
2
Viikon 38 muut istunnot
Pääsihteeri esitteli viikon 38 istuntosuunnitelman. 
3
Mahdollisen luottamusäänestyksen ajankohta
Käytiin keskustelua mahdollisen epäluottamuslauseäänestyksen ajankohdasta. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa puhemiesneuvoston kokouksessa. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 18.9.2018 10:15