Pöytäkirja
PmNP
86
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 18.9.2018 klo 11.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Ari
Jalonen
sin
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 86/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 87/2018 vp. 
2
Mahdollisen luottamusäänestyksen ajankohta
Käytiin keskustelua mahdollisen luottamusäänestyksen ajankohdasta. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa puhemiesneuvoston kokouksessa.  
3
Torstain 20.9.2018 täysistunto
Puhemiesneuvosto poisti torstain 20.9.2018 täysistunnon osalta klo 22 aikarajan. 
4
Sote-maku -tilannekatsaus
Puheenjohtaja Krista Kiuru antoi tilannekatsauksen sote-maku –lainsäädäntökokonaisuuden etenemisestä StV:n osalta. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 19.9.2018 14:24