Pöytäkirja
PmNP
87
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 14.9.2017 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Ilkka
Kanerva
kok
Thomas
Blomqvist
r
Virkamiehet
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Apulaispääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 87, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 88. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 15.9.2017 12:24