Pöytäkirja
PmNP
87
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 19.9.2018 klo 9.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 86/2018 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 87/2018 vp. 
2
Muutokset torstain ja perjantain täysistunnon ennakkotietoihin
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-205086
Budjetti 2019 lähetekeskustelu ministeripuheenvuorojen aikataulu_päivitetty19092018.pdf
Puhemiesneuvosto hyväksyi seuraavat muutokset talousarvioesityksen 2019 ja siihen liittyvien budjettilakiesitysten lähetekeskustelun aikatauluihin: 
- Ennakkotiedoista poiketen ministeri Lepän esittelypuheenvuoro ja budjettilakiesitysten lähetekeskustelut siirtyvät perjantailta torstaille.  
- Maa- ja metsätalousministeri Lepän esittelypuheenvuoro torstaina 20.9. klo 19 – 20  
- Torstaina klo 22 aikaraja ei ole käytössä ja lähetekeskustelu budjetista ja siihen liittyvistä budjettilakiesityksistä käydään loppuun.  
Perjantaina täysistunto klo 13 (mahdollisesti äänestyksiä). 
3
Vaalikauden 2015 - 2019 lopulla eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-205083
Saatekirje_Eduskunnalle_vaalikauden_2015-2019_lopulla_annettavat.pdf
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-205084
Eduskunnalle_vaalikauden_2015-2019_lopulla_annettavat_HEt.pdf
Pääsihteeri esitteli pääministeri Juha Sipilän saatekirjeen ja luettelot vaalikauden 2015 - 2019 lopulla eduskunnalle annettavista hallituksen esityksistä ja selonteoista.  
Puhemiesneuvosto kiinnittää vakavaa huomioita siihen, että merkittävä osa budejettilakiehdotuksista ei ole tullut asetettuun määräaikaan mennessä ja edellyttää, että asetettuja toimitusmääräaikoja noudatetaan tarkoin. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 19.9.2018 14:24