Pöytäkirja
PmNP
88
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 20.9.2018 klo 9.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Krista
Kiuru
sd
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 83/2018 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 84/2018 vp. 
2
Puhemiesneuvoston aamukoulu
Pääsihteeri esitti, että puhemiesneuvoston seuraava aamukoulu järjestetään 17.10.2018 klo 8.00. Puhemiesneuvosto hyväksyi ehdotuksen. 
3
Epäluottamuslauseen esittäminen
Julkisuudessa on ollut tieto, jonka mukaan tämän päivän istunnossa tullaan esittämään ulkoministeri Soiniin kohdistuva epäluottamuslause. Tähän liittyen puhemies totesi pitävänsä kohtuullisena, että asianomaisella ministerillä on mahdollisuus olla paikalla, kun asiasta keskustellaan ja äänestetään. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 20.9.2018 15:21