Pöytäkirja
PmNP
89
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 19.9.2017 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Maria
Lohela
si
Mauri
Pekkarinen
kesk
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Anne-Mari
Virolainen
kok
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Ari
Jalonen
si
Kaj
Turunen
si
Thomas
Blomqvist
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 89/2017 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämisehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 90/2017 vp. 
2
Viikon 38 muut täysistunnot
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-139025
Viikkosuunnitelma viikolle 38_2017.pdf
Pääsihteerin esitteli viikon 38 istuntosuunnitelman. 
3
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 - lähetekeskustelussa noudatettava menettelytapa
Keskiviikkona 27.9.2017 kello 14.00 pidettävässä täysistunnossa käydään lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030. 
Valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). 
Puheenvuorot voi varata normaaliin tapaan keskuskansliasta aikaisintaan 3 tuntia ennen istunnon alkua. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 21.9.2017 9:06