Pöytäkirja
PmNP
90
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 25.9.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Ilkka
Kanerva
kok
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 89/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 90/2018 vp. Puhemiesneuvosto päätti poistaa klo 22 aikarajan keskiviikon 26.9.2018 täysistunnon osalta. 
2
PeVM 4/2018 vp käsittelyaikataulu täysistunnossa
Pääsihteeri esitteli alustavan suunnitelman PeVM 4/2018 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta) käsittelyaikatauluksi täysistunnossa: Mietinnön pöydällepano tiistaina 25.9., ensimmäinen käsittely keskiviikkona 26.9., toinen käsittely tiistaina 2.10., mahdollinen äänestys keskiviikkona 3.10. 
3
Sote-maku -aikataulu
Käytiin keskustelua sote-maku -lainsäädäntökokonaisuuden etenemisestä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 26.9.2018 15:51