Pöytäkirja
PmNP
91
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 21.9.2017 klo 9.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Maria
Lohela
si
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Timo
Kalli
kesk
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Tuula
Haatainen
sd
Thomas
Blomqvist
r
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Antti
Linna
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 91/2017 vp. Puhemiesneuvosto puolsi vapautuspyyntöjä.Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 92/2017 vp. 
Vakuudeksi
Antti Linna, puhemiesneuvoston va. sihteeri
Viimeksi julkaistu 21.9.2017 11:22