Pöytäkirja
PmNP
91
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 26.9.2018 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Ilkka
Kanerva
kok
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Rainer
Hindsberg
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
Eila
Mäkipää (asiakohta 2.)
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 90/2018 vp, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämisehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 91/2018 vp. 
2
Sote-maku -aikataulu
Käytiin keskustelua sote-maku -lainsäädäntökokonaisuuden etenemisestä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 14.11.2018 15:36