Pöytäkirja
PmNP
92
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 22.9.2017 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Maria
Lohela
si
Mauri
Pekkarinen
kesk
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Timo
Kalli
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Thomas
Blomqvist
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Barbro
Söderlund
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 92/2017 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 93/2017 vp. 
2
Yksittäisen asian aikataulutus 27.9.2017
Puhemiesneuvoston hyväksyi seuraavan aikataulutuksen keskiviikkona 27.9.2017 klo 14.00 alkavaan istuntoon: 
Lähetekeskusteluun valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 (VNS 7/2017 vp) varataan 2 tuntia (klo 14 - 16). 
Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan saman päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan asiakohtaan. 
3
Viikkosuunnitelma viikolle 39
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-141089
Viikkosuunnitelma viikolle 39_2017.pdf
Pääsihteeri esitteli viikkosuunnitelman viikolle 39/2017. 
4
Ed. Veera Ruohon kirje
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-141088
Ed. Ruohon kirje.pdf
Pääsihteeri totesi, että ed. Veera Ruoho on toimittanut puhemiesneuvostolle kirjeen, jossa hän pyytää eroa Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnasta, Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kokouksen Suomen valtuuskunnasta ja Välimeri-unionin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnasta. 
Puhemiesneuvosto hyväksyi eronpyynnöt. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 26.9.2017 9:50