Pöytäkirja
PmNP
94
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Tiistai 2.10.2018 klo 13.30
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Anne
Kalmari
kesk
Ilkka
Kanerva
kok
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 93/2018 vp, josta ilmenivät ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 94/2018 vp. 
2
Viikon 40 muut istunnot
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-209484
Vko_40.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 40 istuntosuunnitelman. 
3
Sote-maku -tilannekatsaus
Käytiin keskustelu sote—maku –lainsäädäntökokonaisuuden etenemisestä. 
4
KA 6/2018 vp koulutusjärjestelmän kehittämisestä kokonaisuutena yli vaalikausien
Keskustelualoite koulutusjärjestelmän kehittämisestä kokonaisuutena yli vaalikausien (KA 6/2018 vp ed. Aila Paloniemi) jaettiin puhemiesneuvostolle. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 11.10.2018 14:36