Pöytäkirja
PmNP
95
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 28.9.2017 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Anne-Mari
Virolainen
kok
Annika
Lapintie
vas
Eero
Heinäluoma
sd
Kari
Tolvanen
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Tuula
Haatainen
sd
Thomas
Blomqvist
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Marja
Wallin
1
Päiväjärjestys
Apulaispääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen 95, josta ilmenivät valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi 96. 
2
Välikysymys raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta - keskustelussa noudatettava menettelytapa
Tiistaina 3.10.2017 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa hallitus vastaa ed. Harry Wallinin sd/ ym. välikysymykseen raideliikenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta. 
Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Harry Wallinin puheenvuoron jälkeen välikysymyskeskustelu käydään nopeatahtisena siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia.  
Puheenvuorot varataan ryhmäkanslioista.  
Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja (1 tai 2 minuuttia). 
Välikysymysäänestykset toimitetaan keskiviikkona 4.10.2017 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa. 
3
Ed. Heinosen kirje puhemiesneuvostolle
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-143764
ed. Heinosen kirje.pdf
Varapuhemies Satonen esitteli ed. Heinosen puhemiesneuvostolle osoittaman kirjeen. Ed. Heinonen pyytää selvittämään mahdollisuutta liittää tekstitys YLEn lähetykseen kyselytunnilta. Tämä palvelisi ennen muuta huonokuuloisia katselijoita. 
4
Eduskuntatalon ovien aukioloajat
Puhemiesneuvostossa keskusteltiin siitä, miten pitkään eduskuntatalon etuovien tulisi olla avoinna. Puhemiesneuvosto katsoi, että etuovista on voitava kulkea niin pitkään kuin istunto kestää (enintään kuitenkin klo 22.00 asti). 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 2.10.2017 14:24