Pöytäkirja
PmNP
95
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 3.10.2018 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Ilkka
Kanerva
kok
Stefan
Wallin
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 94/2018 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasia sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 95/2018 vp. 
2
Toimenpidealoite työntekijän vapauttamisesta asuntokaupan varainsiirtoverosta muutettaessa työn takia oman työssäkäyntialueen ulkopuolelle
Toimenpidealoite
Sami
Savio
ps
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
3
Toimenpidealoite vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta
Toimenpidealoite
Sari
Sarkomaa
kok
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
4
Toimenpidealoite maanteiden ja rautateiden runkoverkon täydentämisestä
Toimenpidealoite
Kari
Kulmala
sin
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
5
Toimenpidealoite vaarallisten koirarotujen selvittämisestä, luvanvaraiseksi saattamisesta sekä Koirakortin hankkimisesta
Toimenpidealoite
Kari
Kulmala
sin
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
6
Toimenpidealoite sijaishuoltopaikkojen vuositarkastuksista
Toimenpidealoite
Anna
Kontula
vas
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
7
Toimenpidealoite 50 euron tasokorotuksesta työmarkkinatukeen, työttömän peruspäivärahaan sekä sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahaan
Toimenpidealoite
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
ym.
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
8
Toimenpidealoite kulttuurin määrärahojen nostamisesta kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi, taiteilijoiden toimeentulon parantamiseksi ja kulttuurin moninaisuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi
Toimenpidealoite
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
Puhemiesneuvoston päätös
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 4.10.2018 12:45