Pöytäkirja
PmNP
96
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Perjantai 29.9.2017 klo 12.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Maria
Lohela
si
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Juho
Eerola
ps
Anne
Kalmari
kesk
Kaj
Turunen
si
Thomas
Blomqvist
r
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Petteri
Nyman
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 96/2017 vp, johon oli yksilöity myös ilmoitusasiat sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Puhemiesneuvostolle jaettiin luettelo annetuista hallituksen esityksistä ja vastauksista kirjallisiin kysymyksiin. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 97/2017 vp. 
2
Viikon 40 istuntosuunnitelma
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-143784
Viikkosuunnitelma viikolle 40_2017.pdf
Pääsihteeri esitteli viikon 40 istuntosuunnitelman. 
3
Talousarvioaloitteet
Pääsihteri totesi, että määräaikaan mennessä jätettiin yhteensä 536 talousarvioaloitetta. 
4
Suulliset kyselytunnit
Puheenjohtaja Juho Eerola välitti perussuomalaisen eduskuntaryhmän viestin, että ryhmä on saanut syksyn kyselytunneilla suhteellisesti mitattuna vähemmän mahdollisuuksia esittää kysymyksiä kuin muut oppositioryhmät. Todettiin, että keskustelua kyselytunneista jatketaan myöhemmin. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 10.10.2017 16:56