Pöytäkirja
PmNP
96
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Torstai 4.10.2018 klo 15.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Paula
Risikko
kok
Mauri
Pekkarinen
kesk
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Ari
Jalonen
sin
Ilkka
Kanerva
kok
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 95/2018 vp. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 96/2018 vp. 
2
Perustuslain muuttaminen - äänestysmenettely
Pääsihteeri totesi, että julkisuudessa on käyty keskustelua eilisessä täysistunnossa hyväksytyn perustuslain 10 §:n muuttamista koskevan lakiehdotuksen äänestysmenettelystä. Pääsihteeri selosti menettelytavan taustoja.  
Lainsäädäntöjohtaja Kulovesi kertoi, että kanslia laatii äänestysmenettelystä tiedotteen. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 15:54