Pöytäkirja
PmNP
98
2017 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 4.10.2017 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Maria
Lohela
si
Mauri
Pekkarinen
kesk
Arto
Satonen
kok
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Annika
Lapintie
vas
Matti
Vanhanen
kesk
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Juho
Eerola
ps
Ari
Jalonen
si
Tuula
Haatainen
sd
Kaj
Turunen
si
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Maija-Leena
Paavola
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Krista
Sippola
Johanna
Sarhimaa
1
Päiväjärjestys
Pääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 98/2017 vp, josta ilmeni myös ilmoitusasia sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 99/2017 vp. 
2
Valiokuntien esittelymateriaalien käännökset
Puheenjohtaja Annika Lapintie tiedusteli, voiko eduskunnassa käännättää valiokuntien esittelymateriaalia. Apulaispääsihteeri Tuovinen kertoi, että käännöksiä tilataan tarpeen mukaan talon ulkopuolisilta kääntäjiltä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 6.10.2017 13:52