Pöytäkirja
PmNP
99
2018 vp
Puhemiesneuvosto
Keskiviikko 10.10.2018 klo 13.45
Paikka: Puhemiesneuvoston kokoushuone
Läsnä
Puhemiehet
Mauri
Pekkarinen
kesk
Tuula
Haatainen
sd
Muut puhemiesneuvoston jäsenet
Arto
Satonen
kok
Annika
Lapintie
vas
Timo
Kalli
kesk
Eero
Heinäluoma
sd
Kari
Tolvanen
kok
Ari
Jalonen
sin
Tuomo
Puumala
kesk
Krista
Kiuru
sd
Martti
Mölsä
sin
Stefan
Wallin
r
Tarja
Filatov
sd
Satu
Hassi
vihr
Virkamiehet
Timo
Tuovinen
Tuula
Kulovesi
Marjo
Timonen
Johanna
Sarhimaa
Tiina
Rytilä-Broere
1
Päiväjärjestys
Apulaispääsihteeri esitteli päiväjärjestyksen PJ 98/2018 vp , josta ilmenivät sekä valiokuntaan lähettämis- ja pöydällepanoehdotukset. Tiedoksi jaettiin luonnos päiväjärjestykseksi PJ 99/2018 vp. 
2
Keskustelualoite ilmastonmuutoksen torjunnasta
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-213043
KA_8_2018.pdf
Keskustelualoite ilmastonmuutoksen torjunnasta (KA 8/2018 vp ed. Krista Mikkonen vihr ym.) jaettiin puhemiesneuvostolle. 
3
Sote-maku -tilannekatsaus
Käytiin keskustelua sote-maku -lainsäädäntökokonaisuuden etenemisestä. 
Vakuudeksi
Tuula
Kulovesi, puhemiesneuvoston sihteeri
Viimeksi julkaistu 11.10.2018 14:36