Pöytäkirja
PuVP
14
2019 vp
Puolustusvaliokunta
Torstai 3.10.2019 klo 10.00—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Ilkka
Kanerva
kok
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Mika
Kari
sd
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Jukka
Kopra
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Juha
Mäenpää
ps
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd (4, 5, 6, 7)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Strategiset suorituskykyhankkeet
Valiokunnan oma asia
O 22/2019 vp
Muu asiakirja EDK-2019-AK-262029
Fighter planes in EUROPE.pdf
A 3.
Muu asiakirja EDK-2019-AK-262026
Kandidaattien_käyttäjämaat.pdf
B 3.
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: PLM:n muistio 30.9.2019. 
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: PLM:n lisäselvitys. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan interventioaloitetta (EI2) koskeva yhteistyöasiakirja
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-261627
Puolustusministeriön muistio syyskuu 2019
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-261639
Liite_EI2 Terms of Reference - SIGNED
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Kuultiin esityslistan kohdan 5 asiantuntijat. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Katsaus kansainväliseen puolustusyhteistyöhön
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-262612
O 36/2019 vp PuV 03.10.2019 yksikön johtaja Otto Saxén, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
A 5.
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikön johtaja
Otto
Saxén
puolustusministeriö
liite
erityisasiantuntija
Samuli
Puhakka
puolustusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 16.10.2019 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 4.10.2019 12.27