Pöytäkirja
PuVP
15
2019 vp
Puolustusvaliokunta
Keskiviikko 16.10.2019 klo 9.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Ilkka
Kanerva
kok
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok (1, 2)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Mika
Kari
sd (4, 5, 6)
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk (3, 4, 5, 6)
jäsen
Jukka
Kopra
kok (4 osittain)
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Juha
Mäenpää
ps
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (3, 4, 5, 6)
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 11.11.2019. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265779
HE 29/2019 vp PuV 16.10.2019 yksikön johtaja, talousjohtaja Kristiina Olsson, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4.
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-265782
HE 29/2019 vp PuV 16.10.2019 yksikön johtaja, talousjohtaja Kristiina Olsson, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
B 4.
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 11.11.2019. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikön johtaja, talousjohtaja
Kristiina
Olsson
puolustusministeriö
liite
apulaisosastopäällikkö, eversti
Manu
Tuominen
Pääesikunta
suunnittelupäällikkö, eversti
Jyrki
Kaisanlahti
Maavoimat
suunnittelupäällikkö, kommodori
Janne
Muurinen
Merivoimat
esikuntapäällikkö, prikaatikenraali
Jari
Mikkonen
Ilmavoimat
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 17.10.2019 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 16.10.2019 15.21