Pöytäkirja
PuVP
17
2015 vp
Puolustusvaliokunta
Torstai 8.10.2015 klo 10.30—11.45
Läsnä
puheenjohtaja
Ilkka
Kanerva
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
(1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Marisanna
Jarva
kesk
jäsen
Antti
Kaikkonen
kesk (4 osittain)
jäsen
Seppo
Kääriäinen
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Lea
Mäkipää
ps
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Mika
Raatikainen
ps
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019
Valtioneuvoston selonteko
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 23.10.2015. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-15948
PIA, A 4.
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-15949
PIA/esitys, B 4.
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-16025
Marine Alutech/kirjallinen, C 4.
Asiantuntijalausunto EDK-2015-AK-16281
Patria/Holkeri, D 4.
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
hallituksen puheenjohtaja
Heikki
Allonen
Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry
liite
PIA ry:n hallituksen jäsen
Pertti
Woitsch
yrityssuunnittelu- ja markkinointijohtaja
Jukka
Holkeri
Patria Oyj
liite
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
PIA ry:n hallituksen jäsen
Niko
Haro
liite
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on 09.10.2015 klo 09:30 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 8.1.2016 12.24