Pöytäkirja
PuVP
17
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Keskiviikko 13.5.2020 klo 9.30—11.00
Läsnä
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok (4, 5, 6)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Mika
Kari
sd
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (1, 2, 3)
jäsen
Jukka
Kopra
kok (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Juha
Mäenpää
ps
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (1, 2, 3)
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-300700
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020
A 3.
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
- kpl 7: viimeistä lausetta muokattiin ed. Tuomiojan esityksestä seuraavasti:”… korona-kriisin aiheuttama syvä talouslama tulee vääjäämättä heijastumaan mahdollisuuksiin käyttää taisteluosastoja operaatioissa”. 
- kpl 11: ed. Tuomiojan esityksestä muutettiin termi ”joustavuus” määritelmään käytettävyys. 
- kpl 16: ed. Tuomioja, Kiljunen ja Harjanne esityksiin pohjautuen muutettiin kappaleen alkua: ”Valiokunta arvioi, että taisteluosasto-osallistumisesta on hyötyä kriisinhallintavalmiuksien kehittämiselle ja ylläpitämiselle. Sen sijaan osallistumisesta saatavia hyötyjä kansallisen puolustuksen kehittämiselle voidaan pitää varsin rajallisina suhteessa kustannuksiin, johtuen koulutettavien sotilaiden pienestä määrästä.” 
- kpl 19: ed. Karin ehdotuksesta poistettiin 1 lauseesta termi ”varsin”. 
- kpl 20: ed. Tuomiojan ehdotuksesta muutettiin ilmaisu lippulaivahanke määritelmäksi vaativimpana hankkeena. 
- kpl 21: ed. Tuomioja esitti kappaleen viimeisen lauseen muotoilemista seuraavasti: ”Osastojen käyttämiseen liittyvää poliittista valmiutta on kuitenkin parannettava”. 
- uusi kpl 22: Keskustelun lopputuloksena hyväksyttiin uusi kappale: ”Valiokunta pitää tärkeänä, että Athena-mekanismin kautta saadaan aikaan sellainen yhteisymmärrys, joka mahdollistaa taisteluosastojen käyttöön liittyvien kustannusten maksamisen yhteisesti unionin toimesta.” 
- kpl 23 (vanha 22): ed. Tuomioja esitti 1 lauseen jälkeen seuraavaa lisäystä: ”Päätös taisteluosastojen käytöstä tehdään EU:ssa yksimielisesti ja on tärkeää, että Suomen kanta muodostetaan asianmukaisesti yhteistyössä eduskunnan kanssa. Tämän jälkeen sotilaallisen kriisinhallintalain mukaan tehtäessä päätöstä operaatioon osallistumisesta kuullaan aina eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa.” 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301543
O 35/2020 vp PuV 13.05.2020 kansliapäällikkö Jukka Juusti, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
A 4.
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
kansliapäällikkö
Jukka
Juusti
puolustusministeriö
liite
osastopäällikkö, ylijohtaja
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
Valiokunta päätti jatkaa asiantuntijakuulemista. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 14.5.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 13.5.2020 13.27