Pöytäkirja
PuVP
18
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Torstai 14.5.2020 klo 10.00—12.00
Läsnä
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Anders
Adlercreutz
r (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr (3 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Mika
Kari
sd (3 osittain)
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (3, 4, 5)
jäsen
Jukka
Kopra
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Joonas
Könttä
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Juha
Mäenpää
ps
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd (1, 2) (3 osittain)
varajäsen
Pia
Kauma
kok (1, 2) (3 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301887
HE 31/2020 vp PuV 14.05.2020 finanssineuvos Tero Meltti, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
A 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301896
HE 31/2020 vp PuV 14.05.2020 finanssineuvos Tero Meltti, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
B 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302082
HE 31/2020 vp PuV 14.05.2020 yksikön johtaja Sara Kajander, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
C 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302119
HE 31/2020 vp PuV 14.05.2020 yksikön johtaja Sara Kajander, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
D 3
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301890
HE 31/2020 vp PuV 14.05.2020 toimitusjohtaja Jari Sarjo, Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijalausunto
E 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301891
HE 31/2020 vp PuV 14.05.2020 toimitusjohtaja Jari Sarjo, Senaatti-kiinteistöt Asiantuntijalausunto
F 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-301892
HE 31/2020 vp PuV 14.05.2020 johtaja Matias Warsta, Puolustushallinnon rakennuslaitos Asiantuntijalausunto
G 3.
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
finanssineuvos
Tero
Meltti
valtiovarainministeriö
liite
hankejohtaja
Lasse
Koponen
valtiovarainministeriö
hankepäällikkö
Ilkka
Koponen
valtiovarainministeriö
yksikön johtaja
Sara
Kajander
puolustusministeriö
liite
logistiikkapäällikkö, prikaatikenraali
Janne
Jaakkola
Pääesikunta
projektipäällikkö, rakennusarkkitehti
Heikki
Savolainen
Pääesikunta
toimitusjohtaja
Jari
Sarjo
Senaatti-kiinteistöt
liite
johtaja
Matias
Warsta
Puolustushallinnon rakennuslaitos
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
4
Muut asiat
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 19.5.2020 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 14.5.2020 13.03