Pöytäkirja
PuVP
2
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Tiistai 11.2.2020 klo 10.30—11.30
Läsnä
puheenjohtaja
Ilkka
Kanerva
kok
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Timo
Heinonen
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr (5, 6, 7)
jäsen
Mika
Kari
sd
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (5 osittain)
jäsen
Jukka
Kopra
kok (5 osittain)
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas (5, 6, 7)
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd (6, 7) (5 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 7 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Muutokset valiokunnan kokoonpanossa
Merkittiin, että ed. Sofia Vikman on saanut vapautuksen puolustusvaliokunnan varajäsenyydestä 6.2.2020. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282857
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-282858
Ison-Britannian eroprosessi EU:sta
Puolustusvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 22/2019 vp - E 125/2016. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278024
ulkoministeriön muistio 29.11.2019
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278025
kriisinhallintakartta marraskuu 2019
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikönpäällikkö
Sari
Rautio
ulkoministeriö
lähetystöneuvos
Anu
Konttinen
ulkoministeriö
vanhempi osastoesiupseeri
Matti
Kemppilä
puolustusministeriö
majuri, osastoesiupseeri
Aki
Leino
Pääesikunta
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 12.2.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 12.2.2020 10.12