Pöytäkirja
PuVP
20
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Keskiviikko 20.5.2020 klo 9.30—11.20
Läsnä
puheenjohtaja
Ilkka
Kanerva
kok
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Mika
Kari
sd
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (3 osittain)
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Jukka
Kopra
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas (1, 2, 3)
jäsen
Juha
Mäenpää
ps
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd (3, 4, 5, 6)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302930
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöysti, oikeuskanslerinvirasto Asiantuntijalausunto
A 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302932
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 esittelijäneuvos Jarmo Hirvonen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
B 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302933
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 pääluottamusmies Aki Pöyry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto
C 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302934
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 sopimustoimitsija Lassi Majamaa, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto
D 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302937
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 puheenjohtaja Elina Laiho, Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry Asiantuntijalausunto
E 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302940
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 Ammattiliitto Pro ry Asiantuntijalausunto
E 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302941
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 pääluottamusmies Esa Lappi, Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry Asiantuntijalausunto
F 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302958
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
G 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302960
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 Valtiokonttori Asiantuntijalausunto
H 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302961
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 Metsähallitus Asiantuntijalausunto
I 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302968
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 Valtiontalouden tarkastusvirasto Asiantuntijalausunto
J 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302969
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto
K 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302970
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
L 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302971
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 Upseeriliitto ry Asiantuntijalausunto
M 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302972
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 Päällystöliitto ry Asiantuntijalausunto
N 3.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-302974
HE 31/2020 vp PuV 20.05.2020 Aliupseeriliitto ry Asiantuntijalausunto
O 3.
Valiokunta päätti pyytää perustuslakivaliokunnan lausunnon erityisesti ministeriöiden välisen ohjaustoimivallan tarkkarajaisuudesta. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
valtioneuvoston oikeuskansleri
Tuomas
Pöysti
oikeuskanslerinvirasto
liite
esittelijäneuvos
Jarmo
Hirvonen
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
liite
pääluottamusmies
Aki
Pöyry
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
liite
sopimustoimitsija
Lassi
Majamaa
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
liite
puheenjohtaja
Elina
Laiho
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry
liite
puheenjohtaja
Elina
Laiho
MPHL ry edusti myös: Ammattiliitto Pro ry
liite
pääluottamusmies
Esa
Lappi
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
Valtiokonttori
liite
Metsähallitus
liite
Valtiontalouden tarkastusvirasto
liite
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
liite
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
liite
Upseeriliitto ry
liite
Päällystöliitto ry
liite
Aliupseeriliitto ry
liite
4
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
Valiokunnan oma asia
O 35/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2020-AK-302746
Selvitys eduskunnan perustuslaissa turvatun tiedonsaantioikeuden toteutumisesta
A 4.
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
5
Muut asiat
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 27.5.2020 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 20.5.2020 13.30