Pöytäkirja
PuVP
23
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Keskiviikko 10.6.2020 klo 9.30—11.00
Läsnä
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Atte
Harjanne
vihr (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Timo
Heinonen
kok (1, 2, 3)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2, 3, 4, 5)
jäsen
Mika
Kari
sd (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Jukka
Kopra
kok
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Juha
Mäenpää
ps
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd (3, 4, 5)
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd (4, 5, 6, 7, 8, 9)
varajäsen
Pia
Kauma
kok (7, 8, 9)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston selvitys: EU; Kemikaalit; REACH-asetuksen liitteen XVII mukainen lyijyhaulien kosteikkokäyttöä koskeva rajoitusehdotus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-305390
EU;kemikaalit;REACH-asetuksen liitteen XVII mukainen lyijyhauleja koskeva rajoitus
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta hyväksyi kannanoton: Puolustusvaliokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan painottaen asian jatkokäsittelyssä reserviläisten omaehtoisen ampumatoiminnan toimintaedellytysten turvaamista. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys: EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön strateginen arviointi ja ohjaus (strateginen kompassi)
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-305618
puolustusministeriön muistio 21.4.2020
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunta päätti, ettei asian UTP 11/2020 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Katsaus Naton ajankohtaisiin kysymyksiin ja Suomen Nato-kumppanuuteen
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-302692
ulkoministeriön muistio 18.5.2020
Valiokunnassa oli kuultavana: 
osastopäällikkö, ylijohtaja
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian UTPJ 7/2020 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
EU:n puolustusulottuvuuden kehittäminen
Valiokunnan oma asia
O 35/2019 vp
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
osastopäällikkö, ylijohtaja
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
7
Pohjoismainen puolustusyhteistyö
Valiokunnan oma asia
O 54/2019 vp
Valiokunnassa oli kuultavana: 
osastopäällikkö, ylijohtaja
Janne
Kuusela
puolustusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
8
Muut asiat
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 10.6.2020 12.45