Pöytäkirja
PuVP
27
2019 vp
Puolustusvaliokunta
Torstai 28.11.2019 klo 10.00—11.00
Läsnä
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Anders
Adlercreutz
r (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Atte
Harjanne
vihr (5 osittain)
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Eeva
Kalli
kesk (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Mika
Kari
sd (1, 2, 3) (4 osittain)
jäsen
Pasi
Kivisaari
kesk
jäsen
Jukka
Kopra
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Juha
Mäenpää
ps
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd
varajäsen
Mirka
Soinikoski
vihr
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
PLM:n ja SM:n selvitys; Puolustusvoimien ja poliisin työnjako yleisellä paikalla lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten torjunnassa
Valiokunnan oma asia
Muu asiakirja EDK-2019-AK-276478
VN_1834_2018-PLM-4 EV 98v2018 HE 72v2018 PLM ja SM selvitys 390481_1_3.pdf
A 3.
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: puolustusministeriön ja sisäministeriön selvitys 21.11.2019. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (EUNAVFOR MED) Välimerellä laittoman ihmissalakuljetuksen torjumiseksi
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-275603
ulkoministeriön muistio 19.11.2019
Puolustusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UTPJ 9/2019 vp - UTP 8/2015 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
yksikönpäällikkö
Sari
Rautio
ulkoministeriö
vanhempi osastoesiupseeri
Matti
Kemppilä
puolustusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian UTPJ 9/2019 vp - UTP 8/2015 vp johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
5
Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskus
Valiokunnan oma asia
Valiokunnassa oli kuultavana: 
johtaja
Teija
Tiilikainen
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus
Merkittiin selvitys saaduksi. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 3.12.2019 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 28.11.2019 13.36