Pöytäkirja
PuVP
3
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Keskiviikko 12.2.2020 klo 9.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Ilkka
Kanerva
kok
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Timo
Heinonen
kok (1, 2, 3, 4, 5)
jäsen
Mika
Kari
sd (4, 5, 6, 7, 8)
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Jukka
Kopra
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Muutokset valiokunnan kokoonpanossa
Merkittiin, että ed. Maria Laiho on valittu puolustusvaliokunnan varajäseneksi 11.2.2020. 
4
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283824
perusmuistio
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283795
E-jatko LIITE
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Puolustusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 1/2020 vp - E 29/2018 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283954
HE 92/2019 vp PuV 12.02.2020 neuvotteleva virkamies Henri Backman, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
A 5.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283957
HE 92/2019 vp PuV 12.02.2020 johtaja Jyrki Hakola, Huoltovarmuuskeskus Asiantuntijalausunto
B 5.
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283958
HE 92/2019 vp PuV 12.02.2020 pääsihteeri Tuija Karanko, Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry Asiantuntijalausunto
C 5.
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
neuvotteleva virkamies
Henri
Backman
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
valtioneuvoston turvallisuusjohtaja
Ahti
Kurvinen
valtioneuvoston kanslia
johtaja
Jyrki
Hakola
Huoltovarmuuskeskus
liite
pääsihteeri
Tuija
Karanko
Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS:n mielipidetutkimus - raportti
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2020-AK-283960
O 3/2020 vp PuV 12.02.2020 pääsihteeri Heli Santala, Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS Asiantuntijalausunto
A 6.
Valiokunnassa oli kuultavana: 
pääsihteeri
Heli
Santala
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS
liite
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Muut asiat
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 18.2.2020 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 19.2.2020 15.57