Pöytäkirja
PuVP
30
2019 vp
Puolustusvaliokunta
Torstai 5.12.2019 klo 10.00—10.40
Läsnä
puheenjohtaja
Ilkka
Kanerva
kok
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd
jäsen
Joonas
Könttä
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Juha
Mäenpää
ps
jäsen
Riitta
Mäkinen
sd
jäsen
Veijo
Niemi
ps
varajäsen
Mikko
Savola
kesk
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278024
ulkoministeriön muistio 29.11.2019
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-278025
kriisinhallintakartta marraskuu 2019
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
5
PLM:n ja SM:n selvitys; Puolustusvoimien ja poliisin työnjako yleisellä paikalla lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten torjunnassa
Valiokunnan oma asia
O 70/2019 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-278399
O 70/2019 vp PuV 05.12.2019 poliisitarkastaja Konsta Arvelin, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
A 5.
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
vanhempi osastoesiupseeri
Tommi
Lappalainen
puolustusministeriö
everstiluutnantti
Petri
Majuri
Pääesikunta
poliisitarkastaja
Konsta
Arvelin
Poliisihallitus
liite
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 13.12.2019 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 9.12.2019 10.03