Pöytäkirja
PuVP
7
2020 vp
Puolustusvaliokunta
Keskiviikko 26.2.2020 klo 9.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Ilkka
Kanerva
kok
varapuheenjohtaja
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Atte
Harjanne
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr (5, 6, 7) (4 osittain)
jäsen
Eeva
Kalli
kesk
jäsen
Mika
Kari
sd (4, 5, 6, 7)
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk (3, 4) (5 osittain)
jäsen
Kimmo
Kiljunen
sd (4 osittain)
jäsen
Joonas
Könttä
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Juha
Mäenpää
ps
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valiokunnan Pariisin matka 5. - 7.5.2020
Päätettiin matkan ajankohdaksi 5. - 7.5.2020. 
4
Suomalainen puolustusteollisuus
Valiokunnan oma asia
O 31/2019 vp
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
toimitusjohtaja
Esa
Rautalinko
Patria Oyj
hallituksen puheenjohtaja
Panu
Routila
Patria Oyj
finanssineuvos
Minna
Pajumaa
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
hallitusneuvos
Jouko
Tuloisela
puolustusministeriö
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta asiantuntijakuulemisten osalta. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
5
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283824
perusmuistio
Liiteasiakirja EDK-2020-AK-283795
E-jatko LIITE
Valiokunnassa oli kuultavana: 
yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies
Satu
Keskinen
valtioneuvoston kanslia
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
6
Muut asiat
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 27.2.2020 klo 10.00. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 26.2.2020 14:15