Pöytäkirja
PuVP
76
2017 vp
Puolustusvaliokunta
Torstai 23.11.2017 klo 10.00—11.20
Läsnä
puheenjohtaja
Ilkka
Kanerva
kok
jäsen
Thomas
Blomqvist
r
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Marisanna
Jarva
kesk
jäsen
Seppo
Kääriäinen
kesk
jäsen
Lea
Mäkipää
sin
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Mika
Raatikainen
ps
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: ydinasekieltosopimus
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-155994
UM muistio 13.11.2017
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan tiedoksi. 
Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Valtioneuvoston selvitys Naton ajankohtaisista aiheista
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
Puolustusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UTPJ 27/2017 vp - UTP 5/2012 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että ulkoasiainvaliokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistion osalta. 
Valiokunta päätti kuulla asiantuntijoita. 
5
EU:n puolustusulottuvuus
Valiokunnan oma asia
O 44/2015 vp
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
johtaja, kenraaliluutnantti
Esa
Pulkkinen
EU:n sotilasesikunta
eversti
Sami
Nurmi
EU:n sotilasesikunta
Merkittiin selvitys saaduksi. 
6
Valtioneuvoston selvitys: Athena-rahoitusmekanismin uudistaminen
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-152939
EU/YUTP/EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN/ATHENA-RAHOITUSMEKANISMIN UUDISTAMINEN
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ulkoasiainsihteeri
Outi
Isotalo
ulkoasiainministeriö
erityisasiantuntija
Tuomas
Koskenniemi
puolustusministeriö
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
7
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
8
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 28.11.2017 klo 10.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 23.11.2017 13:38