Pöytäkirja
PuVP
79
2017 vp
Puolustusvaliokunta
Torstai 7.12.2017 klo 10.00—11.45
Läsnä
puheenjohtaja
Ilkka
Kanerva
kok (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
varapuheenjohtaja
Mika
Kari
sd (tilapäinen puheenjohtaja 5 osittain, 6)
jäsen
Timo
Heinonen
kok (5 osittain)
jäsen
Marisanna
Jarva
kesk
jäsen
Antti
Kaikkonen
kesk (6, 7) (5 osittain)
jäsen
Seppo
Kääriäinen
kesk
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Lea
Mäkipää
sin
jäsen
Sirpa
Paatero
sd
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Mika
Raatikainen
ps
jäsen
Mikko
Savola
kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut puolustusvaliokuntaan lausunnon antamista varten valtioneuvoston selvityksestä. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle 1.3.2018 mennessä. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Puolustusvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä EJ 34/2017 vp - E 125/2016 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkittiin, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta perusmuistion sisällöstä siltäosin, kuin valtioneuvoston saatekirjeessä esitetään. 
Valiokunta päätti, ettei asian EJ 34/2017 vp - E 125/2016 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
5
Katsaus kansainväliseen puolustusyhteistyöhön ja harjoitustoimintaan
Valiokunnan oma asia
O 58/2015 vp
Muu asiakirja EDK-2017-AK-163130
PLM lähete 04 12 2017.pdf
A 5.
Muu asiakirja EDK-2017-AK-163131
Eduskunta PuV UaV Suomen osallistuminen KV koul ja harj toimintaan 2018_Final 01 12 2017.pdf
B 5.
Muu asiakirja EDK-2017-AK-163132
Verkkomateriaalin täydennys Suomen osallistuminen KV koul ja harj 2018_Final 05 12 2017.pdf
C 5.
Valiokunta merkitsi saapuneeksi: PLM:n lähetteen ja 2 muistiota sekä 1 vaitiolomääräyksen alaisen muistion. 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
puolustusministeriö
ministerin sotilasneuvonantaja, eversti
Petteri
Jouko
puolustusministeriö
yksikön johtaja
Otto
Saxén
puolustusministeriö
erityisasiantuntija
Mika
Varvikko
puolustusministeriö
suunnitteluosaston kv. sektorin johtaja, kommodori
Juhapekka
Rautava
Pääesikunta
osastoesiupseeri, everstiluutnantti
Marko
Leppänen
Pääesikunta
suunnittelupäällikkö, eversti
Kari
Pietiläinen
Maavoimien esikunta
Merivoimien komentajan edustaja Pääesikunnassa
Misa
Kangaste
Pääesikunta
suunnittelupäällikkö, eversti
Timo
Herranen
Ilmavoimien esikunta
Valiokunta päätti perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta 1 ja 3 muistioiden osalta. PLM tekee asiakirjojen 1 ja 3 osalta julkistamispäätöksen 7.12. iltapäivällä. 2 muistio on pysyvästi vaiteliaisuuden alainen. 
Määräys on voimassa muistioiden 1 ja 3 osalta 8.12.2017 asti. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 08.12.2017 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 8.12.2017 11:34