Pöytäkirja
PuVP
80
2017 vp
Puolustusvaliokunta
Perjantai 8.12.2017 klo 9.30—11.00
Läsnä
puheenjohtaja
Ilkka
Kanerva
kok
varapuheenjohtaja
Mika
Kari
sd
jäsen
Thomas
Blomqvist
r (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Timo
Heinonen
kok (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Antti
Kaikkonen
kesk (4, 5, 6) (3 osittain)
jäsen
Seppo
Kääriäinen
kesk
jäsen
Krista
Mikkonen
vihr
jäsen
Markus
Mustajärvi
vas
jäsen
Lea
Mäkipää
sin
jäsen
Sirpa
Paatero
sd (1, 2, 3)
jäsen
Markku
Pakkanen
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Jaana
Pelkonen
kok
jäsen
Mika
Raatikainen
ps
jäsen
Jari
Ronkainen
ps
jäsen
Mikko
Savola
kesk
jäsen
Satu
Taavitsainen
sd
Sihteeri
valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys Naton ajankohtaisista aiheista
Valtioneuvoston UTP-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston UTP-jatkokirjelmä
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
lähetystöneuvos
Hanna
Nissinen
ulkoasiainministeriö
neuvotteleva virkamies
Karoliina
Honkanen
puolustusministeriö
Merkittiin, että ulkoasiainvaliokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta asiakirjan osalta. 
Merkittiin selvitys saaduksi. 
Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Tasa-arvo puolustusvoimissa
Valiokunnan oma asia
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-162616
O 69/2017 vp PuV 08.12.2017 tutkijatohtori Katri Otonkorpi-Lehtoranta Asiantuntijalausunto
A 4.
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-163083
O 69/2017 vp PuV 08.12.2017 henkilöstöpäällikkö, kontra-amiraali Timo Junttila, Pääesikunta Asiantuntijalausunto
B 4.
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-163085
O 69/2017 vp PuV 08.12.2017 henkilöstöpäällikkö, kontra-amiraali Timo Junttila, Pääesikunta Asiantuntijalausunto
PE_esitys, C 4.
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
henkilöstöpäällikkö, kontra-amiraali
Timo
Junttila
Pääesikunta
liite
erikoissuunnittelija
Esa
Janatuinen
Pääesikunta
tutkijatohtori
Minna
Leinonen
liite
tutkijatohtori
Katri
Otonkorpi-Lehtoranta
liite
Merkittiin selvitys saaduksi. 
5
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
6
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 07.02.2018 klo 9.30. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Heikki
Savola
Viimeksi julkaistu 8.12.2017 15:06